BÆREDYGTIGHED, SAMSKABELSE OG SMUK ARKITEKTUR ER VORES VÆRDIER

OP & NED tager legen ud af legepladsen og placerer den i det offentlige rum
OP & NED ApS udvikler byrum til børn og unge. Vi er en vidensbaseret tegnestue som beskæftiger os med børn og leg.

Vi ser legen  som fundamentet for en god barndom og mener de rigtige rammer for legen er afgørende for at sweet spottet mellem kaos og orden skaber leg der kan blive ved i timevis.


Vi mener legens potentiale  er kæmpestort til at løse problemer som motoriske udfordringer, ensomhed, manglende selvværd, sociale udfordringer og social udsathed.
Vores største konkurrent er uden tvivl Ipad’en som stjæler børnenes tid uden at give legeværdi af betydning.

Derudover kæmper vi for byer, hvor biltrafikken ikke får lov at fylde helt så meget og de humane byrum får lov at fylde mere.

Vi er pt en lille virksomhed på tre personer men med et stort reach. Således har vi 5-6 freelancere der arbejder fast for os og tre større faste underleverandører.

CHILD-CENTRED CO-CREATION

Vi arbejder med mange af de gængse designmetoder som design sprint, byrumsanalyse og design thinking, når vi laver byudvikling med børn. Vi har blot omdannet dem særligt til co-creation med børn. 

Vi tilbyder designudvikling, antropologiske og æstetiske undersøgelser, legeværdianalyse, kvalitetssikring i forhold til genbesøgsværdi samt naturligvis myndighedsbehandling, sikkerhedsgodkendelser og bygherrerådgivning.

Vi har udviklet vores egen unikke metode til at designe sammen med børn. Vi kalder det Child-centred Co-Creation.

Hos OP & NED er vi et fællesskab af eksperter i børn, leg og byrum, der naturligt deler en tankegang på grund af vores professioners overlap. Child-centred Co-Creation bruger kreative aktiviteter til at fremme samarbejde og løse problemer på en børnecentreret måder.

Vi vedtager et “begyndersind”, med den hensigt at forblive åbne og nysgerrige, at antage ingenting og at se tvetydighed som en mulighed.

At tænke som en designer kræver, at man drømmer vilde ideer, tager sig tid til at pille og teste og er villig til at fejle tidligt og ofte. Det er børn ofte naturligt gode til. Nogen gange skal de have et skub, men det ligger ikke langt fra dem.

Child-centred Co-Creation tankegangen omfatter empati, optimisme, iteration, kreativitet og tvetydighed og viden om børns motoriske udvikling.

Og det mest afgørende er, at Child-centred Co-Creation holder børnene i centrum af enhver proces.
Når vi designer til en bestemt målgruppe forbliver vi relevante for dem.

Vi har en værktøjskasse af redskaber som idégenereringsværktøjer, designmetoder, prototypeudvikling og præsentationsteknikker indenfor metoden: Child-centred Co-Creation. Vi bruger dem til at sikre det allerbedste design skabt sammen med børn til vores kunders tilfredshed og brugernes glæde.

BÆREDYGTIGHED

OP & NED ApS arbejder aktivt på at leve op til de 17 verdensmål, hvor specielt verdensmål nummer 11 ligger os på sinde.

Kan du ikke dine verdensmål i baghovedet, så er verdensmål 11 det som lyder således:
GØRE BYER, LOKALSAMFUND OG BOSÆTTELSER INKLUDERENDE, SIKRE, ROBUSTE OG BÆREDYGTIGE.

Når vi bygger byrum til børn, sammen med børn, gør vi det for at skabe gode lokalsamfund for netop børnene og de unge.

MATERIALER

MATERIALER

Ikke alle vores projekter er fysiske elementer. På nogle projekter er vi idémagere og rådgivere, på andre kvalitetssikrer vi, at de faktisk skaber god leg.
Men når vi bygger, har vi nogle principper:

Vi bygger bæredygtigt for en sundere verden og det gør vi gennem FSC-certificeret træ, som gennem byggeri lagrer Co2.

Vi vælger desuden altid de mest bæredygtige overfladebehandlinger og vi tænker over, hvordan vi sikrer genanvendelse efter legeelementers udtjente levetid.

SIKKERHED

Alle vores børnebyrum opfylder kravene beskrevet for legepladsredskaber DS/EN 1176/77, der er de fælleseuropæiske regler for sikkerhed på legepladser.

Vi får altid vores elementer designet i samarbejde med certificerede legepladsinspektører, så sikkerheden er helt på plads.

Efter opsætning af legepladsen anbefaler vi, at bygherren får gennemgået legeelementer af en uvildig certificeret legepladsinspektør.

Inspektøren skal herefter skrive en sikkerhedsrapport uden fejl, før vi er tilfredse.

Vi har både rådgiveransvar og erhvervsansvarsforsikring, der sikrer vores kunder, skulle uheldet være ude. Vi er certificeret med certifikat nr. 200411342 gennem RTM forsikring via FAOD – forbundet for arkitekter og designere.

SAMSKABELSE MED BØRN

SAMSKABELSE MED BØRN

Vi designer uderum til børn med børn. 

Selvom man ofte, som voksen, formoder man ved en masser om hvad børn har brug for, er det vores erfaring, at børnene er bedre eksperter i eget liv end voksne.

Derfor tager vi børns meninger, idéer og synspunkter ekstremt alvorligt og har udviklet en serie designmetoder som giver mening for børn at deltage i.

  • Designsprint for børn i alle aldre
  • Master class i byudvikling for børn i 8.- 9. klasse
  • Undersøgelsesmetoder i børnehøjde
  • Idégenerering for børn

Vores metoder tager udgangspunkt i Sara Bækslunds samskabelsesmetoder ved Facilitator Akademiet i Billund, samt i litteratur om børns neuropsykologiske, kognitive og motoriske udvikling. 

Vi forholder os kritisk interesseret til ny forskning om leg og børns leg, og interesserer os for at omsætte denne viden til praksis i børns byrum.

SÅDAN SAMARBEJDER VI MED DIG!

Vi samarbejder gerne med jer og er åbne for mange forskellige former for samarbejde:  

Vi vil altid gerne med så tidligt som muligt i en byggeproces, fordi leg med fordel kan tænkes ind allerede i udviklingsfasen.  

Vi har gode erfaringer med at samarbejde med boligforeninger, kommuner, museer, arkitekter og ejendomsudviklere, når vi udvikler byrum til børn.

I et samarbejde tilbyder vi metoder til professionelle og etiske designprocesser med børn.

Vi udvikler gerne unikke elementer og producerer dem selv, ligesom vi er dygtige sourcere i forhold til unikke legeelementer fra blandt andet Holland, Frankrig, Tyskland og Japan/Singapore. 

Louise Aagaard, Marie Astrup og Signe Olsen har arbejdet sammen om projektet Leg for børn i Sorg

DESIGNMETODE

VORES FEM DOGMER: GODE STEDER TIL BØRN:

SYNLIGT
LIV

Dogme 1

Børn tiltrækkes af steder, hvor det er tydeligt, at andre har været.
Der må gerne være kridtstreger fra en tidligere iskiosk eller motorbane, og der må gerne være lys tændt inden i tårnet.

Liv skaber liv og det skal integreres i design af rammer til børns leg.

KAOS & ORDEN

Dogme 2

Alt leg er baseret på spændet mellem kaos og orden.
Rammerne skal være i orden, spillereglerne skal være der.
Men i den gode leg er der også plads til at stikke sin bedste ven i ryggen og løbe med skatten, forvandle sig til en ulv istedet for moren eller bryde ud i ildkamp midt i sanglegen.
Man må gerne fare en lille smule vild i legen.

SAMSKABELSE

Dogme 3

Børn er eksperter i børns liv. Derfor skal alle steder der er henvendt til børn, samskabes med børn.

Børn er samtidig super opmærksomme på deres omgivelser, så de er også gode til at fortælle, om der er rigeligt med gynger i området, men ingen huler – eller om der er plads til farligere udfordringer eller hyggeligere steder.

PLADS
TIL RO

Dogme 4

Det er undervurderet, hvor stort et behov børn har for hvile, i midten af en leg.
Ofte ser man børn ligge henover en gynge, på et legehustag eller på kanten af en sandkasse.

Vi mener hvilen er ligeså vigtig en del af legen, som den mere aktive part, og tænker derfor gerne rekreative legeelementer ind i et legeområde.

GODT
DESIGN

Dogme 5

For både børn og voksne er godt design afgørende.
Vi bruger mange timer på at skabe design der er æstetisk, i gode materialer og med en dejlig tangibilitet.

Det er vigtigt for levedygtigheden på legeelementerne, det giver mindre hærværk og det gør det lettere for voksne at elske et sted der er skabt med udgangspunkt i børn.

SYNLIGT LIV

DOGME 1

Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan der afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra oven af at formidles. 

SE EKSEMPLER

KAOS & ORDEN

DOGME 2

Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan der afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra oven af at formidles. 

SE EKSEMPLER

SAMSKABELSE

DOGME 3

Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan der afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra oven af at formidles. 

SE EKSEMPLER

STEDER TIL HVILE

DOGME 4

Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan der afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra oven af at formidles. 

SE EKSEMPLER

GODT DESIGN

DOGME 5

Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal dannes par af ligheder. Dermed kan der afsluttes uden løse ender, og de kan optimeres fra oven af at formidles. 

SE EKSEMPLER