Steder til børn, der har mistet (forår/sommer 2020)

Et studie og protytypeudvikling af ideel leg for børn i sorg, i samarbejde med Louise Aagaard, Signe Olsen og Play User Lab, Play Living Lab under Capital of Children. Siden bliver løbende opdateret.

AFDÆKNING AF BØRNS BEHOV

Igennem samtale med børn, der har mistet, foreninger og organisationer samt forældre, psykologer og pædagoger tæt på børn i sorg, vil vi klarlægge den psykiske og den fysiske reaktion på sorg hos børn, så vi kan udvikle rammer, der matcher dem bedst muligt.

KONCEPT: ET PÆDAGOGISK, ET TEKNOLOGISK OG ET MOTORISK SPOR

Pædagogisk spor 

Hvilket sted/rammer skaber plads til både formidling og intim samtale om at miste? Hvordan kommunikere børn i sorg og hvad er deres behov for at forstå?

Teknologisk spor 

Hvordan bliver man tryg ved sorgen gennem viden og leg, og kan dette fortsætte ved hjælp af en app eller 

en anden teknologisk løsning?

Motorisk spor 

Hvordan føles sorg og kan stressende/traumatiske oplevelser afhjælpes gennem fysisk bevægelse? Og hvilke?

PROTOTYPE

I samarbejde med udvalgte kirkegårde, ønsker vi at udvikle en eller flere prototyper, der kan testes på selve kirkegården, hvorfra vi kan indsamle feedback til videre læring og udvikling af en serie produkter, der kan anvendes på alle kirkegårde, med interesse for børns sorganvendelse

Blot til eksempel.

UDVIKLING AF ELEMENTER BASERET PÅ VIDEN & SMUKT DESIGN

Løsninger og produkter udvikles så, de kan sammensættes og skabe unikke områder til unikke kirkegårde, til glæde for børn der har mistet, men så det kan sammensættes af meninghedsråd, kirkegårdsudvalg og kirker. Produkterne baseres på indsamlet viden om børnene og skabes efter smukt, klassisk, dansk designtradition.

De drivende kræfter bag projektet

Marie Astrup, urban play designer og kontaktperson for kirkegårdene og andre med interesse i at deltage i projektet.

Signe Olsen, pædagogisk museumsgøgler, med ansvar for at tænke sted, rum, tid og børn sammen til en fantastisk helhed.

Louise Aagard, researcher og tænker. Tager de kloge snakke med forskerne og børneeksperterne og sikre at vi udvikler et produkt som er relevant og interessant for børnene.

Første gruppebillede jan 2020 – hvor vi er i Billund og arbejder på at skabe os et fantastisk team til samle viden om børn og lege med børn og lege sammen. (Louise Aagard, Marie Astrup og Signe Olsen)