preloader image
Project Info
Kunde

Kirkegårdene i Danmark

Dato

Dec 2019 - aug 2020

Vores rolle

Research, design, prototype, produktudvikling

Architecture Conselling Design Playground

Steder til børn, der har mistet

Landsforeningen Liv & Død har, sammen med pædagogisk / psykologisk konsulent og daglig leder af
Skyggebørn, Jes Dige, terapigrupper for børn, der har mistet en forælder eller en søskende. Søren
Egemar er far til tre børn, der har mistet deres mor og har igennem flere år råbt op om behovet for steder,
der rummer børns sorg, som er markant anderledes end voksnes.
Vi kom i kontakt med begge parter i september 2019 og de spurgte om vi ikke kunne udvikle steder på
kirkegårdene, der rummede disse børn (ca 20.000 børn i Danmark har mistet en eller begge forældre).

Fysisk bevægelse på kirkegården, kan få stress symptomer ud af kroppen og virke lindrende for et barn i stor sorg.

Børns behov bliver ikke imødekommet på de nuværende kirkegårde, var alle parter enige om.


Samtidig har vi fået frit begravelsesvalg i Danmark, hvilket sætter efterladte forældre i en svær situation:
Skal man lade mor begrave på kirkegården, hvor man hverken må græde højt eller bevæge sig livligt for at få sorgen ud af kroppen, eller skal man lade asken strøg over havet og dermed ikke have et sted at gå hen og sørge? Udover den synlige og den fysiske sorg har børnene også en udfordring med ensomhed i sorgen, som kan være svær at dele med andre.


I Op & NED ApS er vi rigtig gode til at udvikle byrum, hvor vi samskaber med eksperterne, børnene selv.
Vi vil derfor bruge vores viden til at udvikle et koncept, der kan indføres på alle kirkegårde, herhjemme
og i udlandet, hvor børns måde at sørge på, bliver rummet og respekteret.

Igennem programmet PLAY USER LAB, i Capital of Children, funded af EU Regionsmidler, vil vi over seks måneder udvikle både teknologiske, motoriske og pædagogiske koncepter til steder for børn, der har mistet.

DEL SIDE