preloader image
Project Info
Kunde

Bo Vita

Dato

2019-2020

Vores rolle

Kreativ rådgiver, projektansvarlig, leverandør

Se mere her

undervaerker.dk/projekter/2019foraar_efteraar/verdensfedestelegeplads

Architecture Design Playground

MIT HJEM ER MIN LEGEPLADS

Vi vil skabe en legeplads for områdets børn, der afspejler boligområdes ikoniske arkitektur. Ambitionen er, at BIG’s ønske om at skabe et inviterende og åbent boligområde, med bygningen Dortheavej 2A, skal understøttes af en legeplads, der matcher boligområdets arkitektur.

Boligområde er udformet så det åbner sig mod den omgivende by. Men der er ingen faciliteter, som kan understøtte dette møde. Samtidig mangler lokalområdet gode legepladser. Ved at skabe én, der er arkitektonisk ambitiøs, vil vi både komme lokalområdet til gavn og inspirere andre, til at være ambitiøse om arkitekturen når der bygges legepladser.

Den gode idé

Projektets fysiske rammer

Dortheavej 2A er et præmieret alment byggeri tegnet af BIG. Boligområdet er formet med en ambition om sammenhæng mellem det private og det offentlige. Alle lejligheder har store glaspartier, der ligesom bygningen i sin udformning, inviterer omgivelserne ind.

Der mangler udendørs fællesfaciliteter. Det grønne område, der omkranser bygningen, tjener ikke andet formål end den offentlige gang- og cykelsti, der gennemskærer området.

Der er potentiale til at skabe et mødested for både boligområdets og lokalsamfundets børn. En sådan brug af fællesarealerne vil være i byggeriets ånd.

Det omfatter projektet

Idéforslaget er udformet af OP & NED, og gennem de næste måneder skal projektet konverteres fra idé til virkelighed. Dette skal ske i samarbejde med boligområdet beboere, lokale initiativer og projektets leverandør.

Legepladsen skal udvikles både i design, form og indhold, og lokale aktører og beboere skal inddrages i forhold til at sikre projektets positive indflydelse på lokalområdet. Projektets primære målgruppe – børnene – skal inddrages i den endelige konceptuering, og der skal søges supplerende finansiering forud for endelig bestilling.

Organisering af projektet og involvering af frivillige

Projektet drives af afdelingsbestyrelsen i Bo-Vitas afdeling med almene boliger på Dortheavej. Afdelingsbestyrelsen består af frivillige beboere i boligafdelingen, og projetet tager afsæt i en ambition om at skabe et rum for aktivitet og liv i lokalområdet. Bl.a. gennem et inspirerende åndehul i det tætbyggede miljø, som inviterer til ophold, naboskab og fællesaktivitet.

Projektet drives således af en gruppe frivillige ildsjæle som ønsker at skabe nogle skønne rammer for områdets børn, samt inspirere lokale beboere til at dyrke og styrke naboskab, med afsæt i områdets yngre segment.

Relationen til lokalsamfundet

Et samlingspunkt. Københavns Nordvest-kvarter er mangfoldighed, kultur, industri og beboelse i én herlig sammenblanding. Bydelen lever og vækstlaget eksploderer, men de få åbne åndehuller mangler tiltrækningskraft for at facilitere de spontane møderum.

Ambitionen er at skabe et byrum som – med afsæt i en almen boligforening – bidrager positivt til lokalområdets beboerrelationer, samt inspirerer de arkitektoniske ambitioner i de kommende år.

Gennem de næste måneder skal projektet derfor bearbejdes og udvikles i samarbejde med lokale aktører, offentlige instanser og frivillige aktører.

DEL SIDE