Indspark om børns byrum

  • I lang tid var byliv og børneliv to uforenelige størrelse, men det vendte på globalt plan i 1990'erne og nu ser det ud til at op mod 85 % af verdens børn vil opleve en hel barndom i byen allerede fra 2020. Bystyrene undlader imidlertid...

MANIFEST FOR BØRNENES BY

MANIFEST FOR BØRNENES BY Oprindelig udgivet feb 2019 i forbindelse med 100 året for Bauhaus og dansk arkitektstands fællesmanifest. Der er to områder, hvor man med rette kan være stolt over at være fra Danmark. Det er naturligvis arkitekturen og så er der pædagogikken. To

Læs mere »

DEN BØRNEVENLIGE GENBRUGSSTATION

DEN BØRNEVENLIGE GENBRUGSSTATION OP & NED ApS har været rådgivere for København Kommune i forbindelse med børnevenlige nærgenrbugsstationer.   OP & NED foreslår: Hvis man skal lave gode og engagerende byrum på tværs af generationer, må man også inkludere byens børn.   Den børnevenlige nærgenbrugsstation

Læs mere »

ER BYRUM KUN FOR VOKSNE?

Hvorfor er byrum kun for voksne? Det startede med en undren: Børn bevæger sig uens rundt i byens rum (høj fart, lav fart, stop og start). I deres natur er et behov for at flytte rundt på ting, at skabe og kreere i det fælles

Læs mere »

9 GODE BUD TIL EN BØRNEVENLIG BY

OP & NEDs 9 bud på en bedre by til børn For et barn er ofte det mest finurlige, der er det mest mindeværdige. Byplanlæggere skal derfor begynde at se på deres arbejde gennem børns øjne og opmuntre til aktiv og interaktiv leg ved enhver

Læs mere »

HVORDAN SKABER VI LEGENDE BYER?

Vi sætter fokus på den gode by for børn og leg med samtalegynger for både børn og voksne.

Hvorfor skulle folk – og især beslutningstagere – interessere sig for at gøre byerne mere børnevenlige? Når bystyrerne har nøjes med at observere byerne blive til fortsat mere fjendtlige steder for børn.

Læs mere »