HVORFOR BØRNS MENING ER VIGTIG I BYUDVIKLING

Det er på tide at sætte børn i centrum for byplanlægning. Både fordi børn har brug for sikre og interessante uderum for at kunne udvikle sig sundt, fordi voksne har godt af samme faciliteter og fordi vi faktisk har forpligtiget os i henhold til FNs børnekonvention på at sikre børns leg.

Byer, der er designet omkring infrastruktur, er ikke menneskeligt smart

Når vi taler om en bys design, hvad er de så de elementer, der først diskuteres? Veje, bygninger, motorveje, broer, klimasikring, belægning og kloakering. Dybest set infrastrukturen. Ting som hvordan bygningerne skal laves og hvor brede veje skal være.

Planlægningen af lokalsamfund eller steder, hvor folk kan gå, være og opholde sig, kommer ofte sidst. Desværre.

Når vi ser på den mest urbaniserede og effektive by, kan den nemt være teknologisk smart, men alligevel ikke menneskeligt smart.

 

Den fjerdedel af befolkningen, der aldrig bliver  hørt!

Ca 25 % af befolkningen består af unge under 18 år (der var 1.368.009 børn og unge under 18 år ved sidste årsskifte) Alligevel bliver de sjældent spurgt om deres behov, når byer bliver designet.

Vi ønsker måske en bedre fremtid for vores børn, vores byer og land, men det sker ikke uden ordentlig planlægning og deltagelse.

 

Bybefolkningen er børn

Ifølge byplanlægger Timothy Duin "vil størstedelen af verdens bybefolkning være børn i 2030 (på verdensplan, red.). Ved at overveje børns perspektiver i planlægning af byområder, kan vi designe byer, der opfylder vores behov nu og ind i fremtiden. Vi skal designe rum for alle aldre, evner og baggrunde til at være sammen, fordi gode børnebyrum også er gode byrum til voksne og ældre"

Timothy Duin siger at disse punkter skal være opfyldt for at man kan kalde det et godt byområde for børn:

  • Børn skal kunne lege frit i deres lokalområde.
  • Børn har samme ret til at bruge og nyde det offentlige rum som andre.
  • Lokale gader, ejendomme, grønne områder, parker og bycentre bør være tilgængelige for børn og unge at bevæge sig sikkert rundt i.
  • Unge skal kunne opleve nærmiljøet, udforske deres omgivelser og være sammen med deres venner.

Børns rettigheder

Mens hver nation har forskellige konventioner og politikker, til beskyttelse af børns rettigheder, er implementeringen stadig et åbent spørgsmål i de fleste lande.

FN's Børnekonvention fastslår, at børn altid skal inddrages og høres i overensstemmelse med deres alder og modenhed, når der træffes beslutninger, der har betydning for dem.

De globale processer som urbanisering, påvirker børns ret på lokalt niveau. En af børnenes helt grundlæggende FN-rettigheder, nemlig retten til at lege, forsømmes det meste af tiden i byplanlægning og design.

Som samfund er det vores ansvar at øge mulighederne for leg.

Formålet med og den ønskede brug af det bymæssige rum ses nemlig ikke på samme måde af unge, børn og voksne. De fleste af de offentlige rum er designet af voksne til voksne.

Børnenes byrum skal udformes. så de giver mulighed for rekreation, nysgerrighed og socialisering.

Børn lærer om deres samfund og lokalsamfund gennem udforskning og observation. At begrænse dem til kun legepladsen, vil begrænse deres kreativitet og nysgerrighed.

 

FNs BØRNEKONVENTION §31 stk. 1

Deltagerstaterne anerkender barnets ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser, som er passende for barnets alder, og til frit at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv omkring sig

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *