HVORFOR, HVORDAN & HVAD SKABER LEGEBARE BYER

UDENDØRSLEG SKAL FACILITERES

Børnenes dagligdag påvirkes hovedsagelig af beslutninger truffet af forældre, lærere og byplanlæggere.

Sammen påvirker de hvor, hvordan og hvor længe børn leger.

I de senere år er antallet af timer hvor børn leger udendørs faldet. Af sundhedsmæssige og pædagogiske grunde er det dog vigtigt, at vi fortsat stimulerer udendørsleg.
Men hvis vi skal igangsætte mere leg, der foregår udendørs, har vi brug for en helt ny tilgang til det offentlige rum for børn. Og denne tilgang starter ikke med at vælge nogle elementer fra kataloger fra legepladsvirksomheder, vi skal derimod starte i den anden ende ved at se på det større billede:

Formålet (HVORFOR) og betingelserne (HVORDAN) for at realisere legebare byer. Først da ved vi, hvilke handlinger (HVAD) der skal udføres.

NYE PLAY FEAUTURES ER IKKE NOK

Når vi tænker på børnevenlige offentlige rum, børnebyrum, starter vi ofte med de forkerte spørgsmål.

Vi har tendens til at fokusere på at tilføje play features til eksisterende legepladser, men fremfor at vælge legemuligheder, bør vi starte med at se på de vigtigste mål med byrummet.

VORES HVORFOR

Formålet er at stimulere udendørsleg, fordi det forbedrer børns sundhed, styrker deres motoriske færdigheder og mest af alt fordi det giver dem livsglæde og gode oplevelser (HVORFOR). Disse højere mål kan kun opnås, når de rigtige betingelser er der (HVORDAN). For eksempel bør offentlige rum være tilgængelige, attraktive, udfordrende, sociale og indbydende.

100 IDEER TIL BEDRE BYRUM FOR UDENDØRSLEG

De forskellige handlinger og indsatser (HVAD) som design, programmer og bestilling af udstyr er et resultat af disse delmål og ikke omvendt. I alt har vi ideer til 100 foranstaltninger der skaber bedre byrum. Eksempler på disse ideer er brede fortove, klatrestrukturer i byrummet, grønne områder, afmærkning på jorden, delebyrum og cykelbaner til børn og mange flere ideer

Moralen i denne historie: Hvis vi vil have børn i byen, skal vi overveje de tre spørgsmål (HVORFOR, HVOR, HVAD) kontinuerligt og kollektivt.

Lær mere om WHY, WHAT & HOW her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *