Hvordan skaber vi legende byer?

SKREVET AF: MARIE ASTRUP
MÅNED & ÅR: MAJ 2021

Hvorfor skulle folk – og især beslutningstagere – interessere sig for at gøre byerne mere børnevenlige? Når bystyrerne har nøjes med at observere byerne blive til fortsat mere fjendtlige steder for børn.

 

FNs Verdensmål har gjort at dette manglende fokus heldigvis er begyndt at ændre sig men grunden kunne også være at de politiske ledere har indset, at deres byers fremtid afhænger af at være økonomisk og miljømæssigt bæredygtige og socialt sammenhængende.

 

Det betyder, at byer skal være steder, hvor familier vælger at slå rødder, steder hvor forældre føler deres børn bliver glade og sunde, og steder hvor børn værdsættes og bydes velkommen.

 

Opbygningen af mere børnevenlige byer starter med at det brede det faktum ud, at byernes fremtid afhænger af, at de er lokationer hvor børn er aktive, engagerede og synlige borgere.

Hvad er den største udfordring?

Bilens dominans. Historien om det postindustrielle byrum, er stort set en kamp mellem børnene og bilen. Og i det 20. århundrede vandt bilen. Helt frem til 1970’erne dræbte chauffører hundreder af børn hvert år i mange byer. Tallene er kun faldet, fordi børn ikke er ude at lege lige så meget som tidligere. Selv i dag er biler globalt set den største dræber af mennesker mellem 15 – 29 år og den næststørste for børn i alderen 5-14 år.

 

Forurening fra trafik forurener derudover millioner af børns lunger (meget af det fra dæk og bremser, ikke kun udstødninger, så elektriske køretøjer er ikke svaret). Trafikbekymring skaber samfund rundt om i verden. En bilcentrisk byplanlægning har efterladt flertallet af børn i byer i USA, Europa og andre højindkomstlande som fanger i deres egne hjem.

Hvilke andre børnevenlige byprojekter kan inspirere?

De projekter, der inspirerer os mest er dem, der tackler bilers dominans. OP & NED er en stor fan af street reclaiming initiatives som den samfundsinitierede

 

Play Out-kampagne, der startede i Bristol. De åbner ikke kun gader for afslappet, spontan leg, de samler også samfund og viser, hvordan kvarterer kan forbedre sig, når biler er mindre dominerende. Det mest visionære projekt, vi har set, er måske det bilfrie kvarter Vauban i Freiburg, Tyskland. Det er et distrikt med over 5.000 mennesker, hvor hele det offentlige rum er designet til leg, socialisering, rekreation og afslapning. Projektet blev delvis inspireret af banebrydende forskning i 1990’erne, der viser sammenhængen mellem børns frihed til at lege og urban designfunktioner som lokale grønne rum og lave trafikniveauer.

 

Ikke alle steder kan være så børnevenlige som Vauban. Men det er et godt sted at orientere sig for kvarterer og byer rundt om i verden, der ønsker at blive bedre for børn.

Samtalegynger på C40

OP & NED deltager på C40 topmødet i København 9-12. oktober 2019. Her vil vi levere Samtalegynger, der giver børn og voksne mulighed for at gynge og snakke sammen om for eksempel miljømæssigt bæredygtige og socialt sammenhængende byer.

 

Kom og deltag i samtale.