I den gamle by Mechelen i det nordlige Belgien arbejder de for en børnevenlig by. Her er tænkt på alt fra leg og rum og over i kunst, socialt arbejde og trafik. Læs med og bliv inspireret:

Karen Claes fra Mechelen talte med CitC forud for konferencen CHILD IN THE CITY WORLD CONFERENCE i Wien i september 2018.

Hvad er efter din mening en børnevenlig by?

"I en børnevenlig by er det nødvendigt at give hvert barn ret til at være et barn og lade dem føle sig velkomne"

Hvad får Mechelen til at skille sig ud fra de øvrige byer?

"Det er vores mission at gøre hverdagen for ALLE børn en prioritet og arbejde på tværs af vores organisation med en tværgående børnevenlig tilgang til alle tjenester og på alle vores politikområder. Dette dækker områder som sikker trafik, flere grønne områder og parker, børns deltagelse i byens liv, rene rum, leg, børnevenlige restauranter og meget mere. Vi arbejder også med eksterne partnere. I de senere år har vi omdannet vores bymidte så den harmonere med vores sociale mål, der fokuserer på børns rettigheder"

"Vi har også byttecentraler, hvor forældre kan stille kasser med ​​ubrugte bleer og brugt tøj. Vi samler "bløde pakker" og sælger dem meget billige til udsatte familier.

 

"Og vi har også lavet en kunstrute ved at dekorere ydersiden af ​​byens elforsyningsskabe. På denne rute kan børn se og opleve nogle ikoniske kunstværker med dyr og lærer om dem. Det er sjovt for hele familien og meget inkluderende. "

Verdens Borgmesterprisen

I 2017 blev Bart Somers, Mechelens borgmester, tildelt Verdens Borgmesterprisen. Hvilken konkret effekt har det haft på byen med hensyn til børne- og familievenlige politikker?

"Vores borgmester støtter vores børnevenlige vision om, at Mechelen er en by, hvor hvert barn kan være et barn med egne rettigheder og muligheder. Mechelen stræber efter at være en by, hvor børn kan udvikle sig i et sikkert, venligt og dynamisk miljø sammen med deres familier.

"Mechelen by har en praktisk tilgang, når det gælder børnefattigdom og vanskelige familiesituationer. Gennem en individuel håndtering forsøger vi at tackle specifikke udfordringer, og vi tilstræber at tilbyde familier og børn tilpassede løsninger til deres problemer. Med denne særlige politik er vi et foregangseksempel for organisationer, der fokuserer på fattigdom og udsatte familier."

Hvad er de vigtigste spørgsmål, som politikerne skal stille med hensyn til børn og familier, inden de kortlægger fremtiden for de byer, de styrer?

  • "Hvilken slags fremtid ønsker vi for vores børn?

  • Hvordan kan vi gøre vores byer "børnesikre" og give børnene nok muligheder med hensyn til uddannelse, sikker levevis, udvikling af talenter, sund mad og leg?
  • Hvordan kan vi garantere dette, og hvad mangler vi at indse? Det er vigtigt at høre børns stemme.

"Vi har et børneråd med børn med forskellige etniske baggrunde, og sammen udvikler vi deres ideer. Vi arbejder også på tilgængelighed og mangfoldighed, så alle nemt kan deltage i vores bys udvikling. Vi skal altid været et skridt foran og arbejder tæt  sammen med vores målgruppe, børnene. Vi skal ikke glemme, hvad de unge ønsker - det er dem, vi arbejder for. "

 

 

 

Er der nogen særlige udfordringer - for eksempel fattigdom, etniske samfund eller kulturelle spørgsmål - som Mechelen har måttet tage fat på?

"Ja, kampen mod børns fattigdom er en prioritet for vores kommune. Vi arbejder hårdt på at sikre alle børns rettigheder ved at investere på et sundt miljø for alle"

"Vi fornyer overkommelige udlejningsejendomme, hjælper sårbare familier med at skrive sig op til uddannelse, skabe indbydende offentlige rum og støtter i forskellige faser og støtter med lektier. Vi tilbyder også en masse gratis fritidsaktiviteter. "

 

Kan du fremhæve nogle særligt gode eksempler som børn og / eller familier, har haft gavn af  i Mechelen?

"Ja, for eksempel er det vigtigt at gøre vanskelige temaer, som f.eks døden, lettere at tale om for børn. Vi har et dedikeret rum på vores lokale kirkegård hvor folk, især familier, kan sørge. Det er et sted, hvor forældre og børn kan tale og tegne med kridt på en stor skystatue.

"Hvert år arrangerer vi en Playday, hvor hele byens centrum omdannes til en kæmpe legeplads med legetøj, og hvor vores børnevenlige partnerorganisationer og legepladsudbydere præsenterer sjove nye legeredskaber og giver børn mulighed for at lege og opdage nogle nye aktiviteter."

Hvordan arbejder en kommune sammen med andre spillere om at sikre børnevenlige byer, som giver økonomiske, kulturelle, sundhedsmæssige og sociale fordele til hele samfundet?

"Det er vigtigt at have en vision, så interessenterne har et fundament at arbejde med. Enhver plan skal omfatte:

  • Oprettelse af et netværk af mennesker og organisationer i din by, der er åbne for børnevenlige ideer og muligheder
  • Deling af ideer - vi udveksler ideer inden for vores nationale netværk af andre børnevenlige byer. Sammen med disse byer udvikler vi en god definition af, hvad der er 'børnevenligt' og hvordan man laver dette arbejde. Mechelen har modtaget en officiel national børnevenlig certificering for sin tilgang.
  • Brug tid på at skabe koncepter på en kvalitativ måde. En plan er ikke noget, der ligger på bordet efter en måned. Som en by udvikler og vokser vi, og man må være modig, på forskellige måder. "