DEN BØRNEVENLIGE GENBRUGSSTATION

OP & NED ApS har været rådgivere for København Kommune i forbindelse med børnevenlige nærgenrbugsstationer.

 

OP & NED foreslår:

Hvis man skal lave gode og engagerende byrum på tværs af generationer, må man også inkludere byens børn.

 

Den børnevenlige nærgenbrugsstation laver aktiviteter for hele familien.

 

Den kombinerer forældres behov for sortering og bytte med aktiviteter såsom legetøjsbyttedage og reparationsværksteder i børnehøjde.

 

Den børnevenlige nærgenbrugsstation er udformet med legeområder både under, mellem og oven på bygningerne.

 

Og der er byrumsmøbler der leger med tempo og går i højden for at tilfredsstille børnenes behov for overblik.

 

Sidst, men ikke mindst, arbejdes der med at skabe overraskelser.

 

Dette kan være i form af børne-fodspor hen til containerne, containere der bøvser eller lys, der pludselig tænder ved tilstrækkelig grøn adfærd.

Der arbejdes med tempo samt med at skabe trygge vildveje, der indbyder til underholdende dannelse og skattejagt

Hvorfor dette koncept?

Mange af nærgenbrugsstationernes nuværende brugere har børn.

Mange forældre tager allerede deres børn med på nærgenbrugsstationen for at lære dem at give ting videre og få fra andre.

Denne interesse i nærgenbrugsstationerne som en platform for opdragelse til bedre genbrugsadfærd, kultiverer den børnevenlige nærgenbrugsstation yderligere ved at lave byrumsmøbler og aktiviteter, der har børnene i centrum. 

Hvordan skaber den værdi?

Interessen i at leve bæredygtigt vil stige i fremtiden – især i storbyer som København.

 

Derfor er der et stigende behov for at vise børn, at man selv kan gøre noget for at leve bæredygtigt på en sjov, lærerig og handlingsorienteret måde. Den børnevenlige nærgenbrugsstation er netop et sted, hvor børn og voksne kan lære om ressourcernes rejse, lære at måle sit CO2-aftryk og samtidig have det sjovt.

 

At skabe en nærgenbrugsstation, hvor børnene er trygge og samtidig har det sjovt, gør også, at deres forældre i højere grad kan bruge tid på nærgenbrugsstationen og potentielt komme der oftere. 

Hvordan styrkes genbruget?

Den børnevenlige nærgenbrugsstation kan tiltrække flere børnefamilie, der i forveje  har meget travlt.

At kombinere nærgenbrugsstationen med børneaktiviteter er derfor oplagt for at ramme denne travle målgruppe.

 

Motivationen til at genbruge styrkes yderligere ved hjælp af feedback-ordninger såsom at børnene får klistermærker i en bog eller lignende, hver gang de sorterer eller genbruger fremfor at købe nyt.

 

Samtidig styrkes genbruget på sigt ved at der investeres i at kultivere adfærdsændringer hos fremtidens borgere. 

Læs hele rapporten her