Author: admin

  • All
  • Uncategorized

I lang tid var byliv og børneliv to uforenelige størrelse, men det vendte på globalt plan i 1990'erne og nu ser det ud til at op mod 85 % af verdens børn vil opleve en hel barndom i byen allerede fra 2020. Bystyrene undlader imidlertid ofte...

Kan du huske din egen tidlige barndom? Nej vel? Det skyldes infantil hukommelsestab - og det er ret interessant at forholde sig til når man udvikle byer til børn....

MANIFEST FOR BØRNENES BY Oprindelig udgivet feb 2019 i forbindelse med 100 året for Bauhaus og dansk arkitektstands fællesmanifest. Der er to områder, hvor man med rette kan være stolt over at være fra Danmark. Det er naturligvis arkitekturen og så er der pædagogikken. To områder hvor...

DEN BØRNEVENLIGE GENBRUGSSTATION OP & NED ApS har været rådgivere for København Kommune i forbindelse med børnevenlige nærgenrbugsstationer. OP & NED foreslår:Hvis man skal lave gode og engagerende byrum på tværs af generationer, må man også inkludere byens børn. Den børnevenlige nærgenbrugsstation laver aktiviteter for hele familien. Den kombinerer...

Hvorfor er byrum kun for voksne? Det startede med en undren: Børn bevæger sig uens rundt i byens rum (høj fart, lav fart, stop og start). I deres natur er et behov for at flytte rundt på ting, at skabe og kreere i det fælles rum.De har...