TÆNK ANDERLEDES


VELKOMMEN TIL OP & NED.

Vi designer børnebyrum.

Vi forbedrer byer, så børn kan få en sjov, udviklende og udfordrende barndom, selvom de bor i et tætbefolket område.
Vi tager legen ud af legepladsen og placerer den, hvor det giver mening i forhold til historien, omgivelserne og børnene selv.

Vi formidler museernes, lærernes & kommunernes visioner i børnehøjde og vi lægger stor vægt på æstetikken og det håndværksfaglige.


Vi får støtte af Innovationfondens særlige Innofounder Experienced program,
der støtter særligt visionærer og innovative virksomheder
med at udvikle brugbare og levedygtige løsninger
til samfundets konkrete udfordringer og innovationsbehov.